Kaunein Jouluikkuna -kilpailun rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tampere Tunnetuksi ry
Y-tunnus: 0291540-7
Viinikankatu 47, 33800 Tampere
toimisto@tamperetunnetuksi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Salla kytöharju
Vt. toiminnanjohtaja
salla.kytoharju@tamperetunnetuksi.fi
puh. 0400 909 559

3. Rekisterin nimi
Kaunein Jouluikkuna -kilpailun osallistujat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään jouluikkunaäänestyksen voittajien tavoittamiseen. Kaunein Jouluikkuna – kilpailu järjestetään joulukuussa 2022 ja palkintoina arvotaan osallistujien kesken viisi kappaletta lahjakortteja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Tietoja kerätään vain tarpeellisessa laajuudessa huomioiden tällä selosteella kohdassa 4. mainitut käsittelytarkoitukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tietoja käsitellään vain arvonnan voittajien tavoittamiseen liittyen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuta kolmansille osapuolille. Viranomaisille tietoja luovutetaan viranomaistoimien niin edellyttäessä ottaen huomioon voimassa olevan lainsäädännön asettamat rajat.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina tietoina. Tiedot suojataan sekä teknisin että organisatorisin keinoin, joilla yhteisesti pyritään saattamaan tietosuojan taso riskiä vastaavaksi. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot ovat suojattu myös yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.